Gitaarlessen van Frits

Werkwijze - Tarieven

Werkwijze:
De gitaarlessen worden volgens een eenvoudige methode gegeven.
Er wordt direct begonnen met een paar eenvoudige liedjes met twee akkoorden.
Voorop staat het leren van de akkoorden en het onthouden daarvan.
Ook wordt er begonnen met een eenvoudige slag. Het spelen van liedjes wordt afgewisseld met eenvoudige oefeningen op 1 of 2 snaren. Korte reeksen akkoorden van een liedje helpen om de snelheid van het overpakken te ontwikkelen. Het leren gaat zo spelenderwijs, terwijl tevens de basis wordt gelegd voor verdere ontwikkeling.

De nadruk ligt vaak meer op de beleving en de aanmoediging om zelf uit te proberen wat je kunt met een gitaar, maar vooral met jezelf. Het meespelen in de groep gaat na een tijdje meestal redelijk goed. Het zelfstandig spelen is vooral in het begin moeilijk, waardoor het thuis oefenen problemen op kan leveren. Leerlingen worden ook gestimuleerd om van elkaar te leren, mee te denken en samen te werken tijdens de lessen. Een groepje bestaat meestal uit 3 tot 4 leerlingen, maar loopt soms terug tot 2 of 1, totdat leerlingen weer kunnen doorschuiven. Altijd zal er gestreefd worden naar een goede afstemming op elkaar.  

Als een liedje of een oefening erg leuk is, wordt dit vaak herhaald. Door dit vele herhalen gaat het steeds beter. Het plezier en goede samenwerken staat wel voorop. Zonder papier en helemaal uit het hoofd kun je best eens proberen, al is het maar een klein stukje. Sommige kinderen kijken uit zichzelf maar weinig op papier tijdens de les. Dat is goed, maar het is ook belangrijk te leren lezen en herkennen. Zo kun je sneller een liedje leren, terwijl je dit bijvoorbeeld op internet hebt gevonden. Wie kan zingen wordt aangemoedigd dit te doen. Even niet spelen op de gitaar om zo beter te kunnen zingen mag ook. De meeste leerlingen doen dit (vooral in het begin) niet. Wanneer een ieder gewend is aan elkaar en meedoet met de lessen gaat dit soms spontaan. De les in een groep werkt stimulerend. Kinderen in dezelfde groep ervaren na een tijd de voordelen van het samenspelen.

Bij jonge kinderen vanaf 6 jaar gaat het leren nog niet zo snel. Er wordt wel een belangrijke ondergrond gelegd. Belangrijk is wel dat zij er zelf duidelijk voor kiezen. Stimuleren en enthousiasmeren kan soms een hele kunst zijn voor ouders. Uitnodigen om een keuze te maken is wat anders dan het opleggen van iets te moeten.

Ik heb in de afgelopen jaren veel lesmateriaal ontwikkeld. Dit is voor een belangrijk deel gekoppeld aan bekende liedjes. Het begin wordt bewust heel klein gehouden. Later wordt dit uitgebouwd naar behoefte en niveau. Als het overpakken van de akkoorden snel genoeg gaat, worden er meer liedjes gespeeld. Ook kun je dan opgeven welke liedjes je graag wilt leren.

Tot slot merk ik op dat niet de methode centraal staat, maar de leerling in wisselwerking met de groep, waarvan ik zelf onderdeel ben. Het op een goede manier aansturen (met entiousiasme en aandacht), zie ik als mijn grootste veranwoordelijkheid.


Tarieven:

vanaf 1 januari 2018 €26,50 per maand (=€318,- pj) of €306,- per jaar

Minimaal 36 lessen op jaarbasis + extra aandacht naar behoefte. Indien nodig gratis extra lessen en persoonlijke aandacht op maat. 30 Minuten per les.

tel. 0523-232562 of 0612388506 (b.g.g. privé nummer mobiel: 0620728870)

e-mail: atnmusic50@gmail.com

banknummer: NL30 RABO 0160 4288 82

KVK-nummer: 51922533